Digitális szerződés


Amely létrejött egyrészről ezen űrlap kitöltését végrehajtó céget képviselő személy, mint Szerződő,
másrészről a Softlog Informatika Kft Társaság (székhely: 1112 Budapest, Puskapor u. 2/A Ügyvezető: Adolf Olivér), mint Szolgáltató és együttesen Szerződő Felek között az űrlap kitöltésekor.

1. Szerződő kijelenti, hogy jelen weboldalon megadott adatait a domain2.hu weboldal Affiliate programjában való részvétel céljából adta meg.
2. Az affiliate programban való részvétel célja ügyfél közvetítés Szolgáltató felé, melyért cserébe Szolgáltató Szerződő félnek jutalékot fizet.
3. Az affiliate program pénzügyi konstrukciói, részletei a domain2.hu weboldalon megtalálhatóak, Szolgáltató fenntartja a jogot, ezek tájékoztatás nélküli változtatásához. 4. Szerződő fél által generált jutalék kifizetésére Szolgáltató minden esetben kötelezett, de csak a 20.000 Ft-ot meghaladó összjutalék esetében.